baner

Pronađite gumu

Blog

.....
Ljetnje VS. Zimske gume

Ljetnje VS. Zimske gume

06.04.2021

Ljetnje VS. Zimske gume, zašto je važno znati razliku?

Korištenje ljetnih guma u toku zime i obrnuto će promijeniti ponašanje vašeg automobila. Ukoliko koristite gume koje nisu za trenutnu sezonu one brže propadaju. Gumena struktura pneumatika оmоgućava pružanje maksimuma, samо аko se koriste u odredjenim vremenskim uslovima i temperaturama. Široko priznato pravilo je da se zimske gume koriste do 7 stepeni spoljne temperature i sve preko toga utiče na promjenu strukture gume. Zimske gume prijanjaju na asfalt mnogo više na visokoj temperaturi i to ih dodatno troši. Ljetnje gume sa druge strane, zbog slabijeg prijanjanja na snijeg i plićih šara se obično na temperaturi ispod 7 stepeni ne preporučuju kako zbog bezbjednosti (klizanja) tako i zbog njihovog trajanja. Brinite o bezbjednosti svih učesnika saobraćaja jednostavnim mijenjanjem guma u predvidjeno vrijeme, a ujedno i sačuvajte vaše gume i novac.

nazad